huis met euro muntstukken door de schouw
huis met euro muntstukken door de schouw
huis met euro muntstukken door de schouw
huis met euro muntstukken door de schouw
offerte schoorsteenvegen

Limburg-Vlaams-Brabant-Antwerpen

offerte-schoorsteenvegen.be

offerte-schoorsteenvegen.be

offerte-schoorsteenvegen.be

Ga naar de inhoud
Ben ik wettelijk verplicht mijn schouw te laten kuisen?
In Vlaanderen geldt een wettelijke verplichting voor het vegen van de schoorsteen van een centrale verwarmingsbron. Dit is dus een centrale verwarmingsketel met radiatoren. Of een mazout- of houtkachel, waarop radiatoren zijn aangesloten, de cv-kachel of mini-chauffage

Hoe dikwijls moet ik mijn schoorsteen van de cv laten vegen volgens de wet?
Voor vaste brandstof (hout, kolen, pellets) is dit jaarlijks, ongeacht het vermogen van de ketel.
U kan best een onderhoudsfirma nemen, die zowel het onderhoud van de ketel doet als het vegen van de schoorsteen.

Voor stookolie (mazout) is dit jaarlijks
Voor een centraal stooktoestel vanaf een vermogen van 20 Kilowatt ( 20 kW)
Voor aardgas is dit tweejaarlijks.
Voor een centraal verwarmingstoestel vanaf een vermogen van 20 Kilowatt ( 20 Kw)
Het vermogen van uw cv-ketel kan u terugvinden op de kenplaat van de ketel.
Voor atmosferische gasketels, dit zijn gasketels die de zuurstof voor de verbranding uit de lucht halen van de plaats waar de ketel staat (berging, kelder, badkamer, garage...) is het wettelijk verplicht om de 2 jaar de schoorsteen te laten vegen.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de ruimte.
Hebt u een onderhoudscontract bij de fabrikant of installateur, zal hij u een schoorsteenvegersattest vragen vooraleer het onderhoud kan gebeuren. Indien de fabrikant of installateur niet zelf schoorstenen veegt.
Ook in dit geval is het aan te raden een firma te nemen, die zowel schoorstenen veegt als onderhoud van de gasketel kan doen.
Voor gesloten gasketels  of condensatieketels ( die de aanvoer van lucht niet betrekken vanuit de stookruimte maar van buiten af) geldt deze verplichting niet.

Is het vegen van de schouw van een kachel verplicht?
Neen. Er is geen wettelijke verplichting de schoorsteen van een houtkachel, open haard, mazoutkachel, kolenkachel, pelletkachel of gaskachel te laten vegen.
Het is uiteraard aan te raden om schoorstenen van kachels regelmatig te laten vegen.
Kijk ook je brandverzekeringspolis en je huurcontract na omtrent voorwaarden omtrent schoorsteenvegen.


Het belang en de noodzaak van schoorsteenvegen

Waarom laat ik best regelmatig mijn schoorsteen reinigen?
Ter voorkoming van schouwbrand
Schoorsteenbrand is helaas nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van woningbranden in België. De temperatuur in de schouw kan hoog oplopen, vooral bij houtverbranding. Aangekoekte roetdeeltjes, takken, bladeren of vogelnesten in het rookkanaal kunnen vuur vatten en zorgen voor een uitslaande brand.
Op onderstaande foto ziet u de resten van vogelnesten, gehaald uit de schouw van een mazoutketel.


takken en resten van vogelnesten

Ter voorkoming van CO-vergiftiging door verstopping van de schouw
Kauwen kunnen nesten maken in de schouw. Kauwen zijn holenbroeders en zoeken dus een afgeschermde holte om een nest te maken. Een schoorsteen is hiervoor de ideale plek, daar er in de natuur minder mogelijkheden zijn en kauwen sociale vogels zijn, die graag dicht bij de mensen leven.
Een nest in de schoorsteen blokkeert de vrije doorgang van de verbrandingsgassen van uw houtkachel bijv. waardoor een CO-ophoping kan ontstaan die via de kachel zijn weg zoekt in de woonkamer. Ook bij slecht werkende gaskachels of gasgeisers kan dit voorkomen.
Regelmatig de schoorstenen laten vegen is dus de boodschap. En de gastoestellen zelf ook laten reinigen en reviseren.

U draagt bij aan een beter milieu
Goed onderhouden schoorstenen, zonder verstopping of dik aangekoekte roetafzetting in de schouw zorgen voor een beter verbrandingsproces en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

U bespaart op uw energiefactuur
Een optimaal trekkende schoorsteen zorgt voor minder verbruik van brandstof en zo verlaagt u de kosten van energie.

Uw schoorsteen gaat langer mee
Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt de aantasting van de binnenkant van het rookkanaal. Creosoot, teer- of harsafzetting zijn hardnekkig, heel brandbaar en kunnen zorgen voor erosie van de schouw. Barsten, lekken of vochtproblemen kunnen onstaan met (hoge) renovatiekosten tot mogelijk gevolg.

U ontvangt een schoorsteenvegersattest

U ontvangt bij elke schoorsteenreiniging een schoorsteenvegersattest inzake brandverzekering, huurcontract e.d Tevens staat op dit attest ook de algemene toestand van de schouw vermeld, met eventuele stookadviezen.

rieja logo offerte schoorsteenvegen
Terug naar de inhoud